MOĆ PROMJENE MLADIH
Udruga za rad s mladima Breza

KORAK U ŽIVOT

U Hrvatskoj svake godine više od 200 djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi završava srednju školu. Nakon 18. godine gube pravo na domski smještaj, mnogi se gotovo preko naći nađu na cesti. Humanitarna akcija Korak u život osigurava stipendiranje mladih koji žele nastaviti školovanje.

MOĆ PROMJENE MLADIH
Udruga za rad s mladima Breza