ZAPISNIK S 1. SASTANKA KOORDINACIJSKOG ODBORA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Pozivu na prvi sastanak koordinacijskog odbora koji se održao 30. svibnja 2014. godine u prostoru Centra za socijalnu skrb Vukovar odazvalo se 13 sudionika/članova.
Članovi su bili predstavnici idućih institucija/udruga:
CZSS Vukovar, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Dječji dom Sv. Ana, OŠ Blage Zadre Vukovar, Policijska postaja Vukovar, Općinski sud Vukovar, Općinsko državno odvjetništvo, Proni Centar Vukovar, Europski dom Vukovar i Udruga BREZA
Sastanak je održan od 13 do 15 sati.
Uvodno je predstavljen projekt, svrha koordinacijskog odbora i uloga članova te je usuglašena dinamika susreta i način rada.
Radom i diskusijom u dvije odvojene grupe izlistani su problemi s kojima se suočavamo…

PROBLEMI KOD DJECE I MLADIH – GRUPA 1:
-    Suradnja s roditeljima – roditelji dolaze samo na poziv škole (imamo stručne suradnike po školama)
-    Niža dobna granica za prevenciju
-    Laka dostupnost opojnih sredstava: nedostatak inspekcijskih službi, alkoholiziranje u 5. Razredu, skitnja (izostanci iz škole), krađe
-    Nacionalne razlike
-    Facebook
-    Vršnjačko nasilje: verbalno, Internet
-    (ne)suradnja s institucijama (škole, udruge, centri), nepovezanost, nedostupnost informacija
-    Financije
-    CAP program
-    Škola – obrazovna ustanova – odgojna ustanova ?!
-    Motivacija stručnih djelatnika
-    Detektiranje problema: vrtić, škola
-    Zapošljavanje – potpora, mentoriranje
-    Korisnici CZSS – svi su „tečajci“
-    Ponašanje roditelja – primjer ponašanja
-    Psihički problemi mladih
-    Izvanškolske aktivnosti – financije roditelja
-    Nema ustanove za pružanje produženog stručnog postupka
-    Dom – najveći saveznik su škole

PROBLEMI KOD DJECE I MLADIH – GRUPA 2:
-    PUP (psihijatrijske poteškoće)
-    Većina škola – kasna intervencija
-    Nedostatak umreženosti i međusektorske suradnje
-    Nesuradljivi roditelji
-    Nedostatak „škole za odgovorno roditeljstvo“
-    Nedostatak strukturiranog ulaska u školu (stručni radnici u radu s roditeljima)
-    Nedostatak podrške djeci (izvaninstitucionalni oblik) u učenju – poludnevni boravak
-    Nedostatak raznovrsnih pružatelja socijalnih usluga
-    Suradnja sa sudovima
-    Kazneni sudci nisu prisutni na edukacijama!
-    Zakon o maloljetničkoj delikvenciji nedorečen
-    Raditi na „maloljetničkom“ smatra se kaznom za suca
-    Stručni suradnici – nedostatak sudova
-    Senzacionalizam medija u odnosu na temu i nedostatak medijskog praćenja primjera dobre prakse

PRIJEDLOZI:
-    Sudci bi trebali položiti pedagošku grupu predmeta
-    Obiteljski sudovi

Preporuke za idući susret: uključiti neke od medija (npr. VTV, Radio Vinkovci, Vinkovački list, Panonia Vinkovci, HR Vukovar + Vukovarske novine, Radio Dunav)

Zapisnik sastavila
Udruga za rad s mladima BREZA

MOĆ PROMJENE MLADIH
Udruga za rad s mladima Breza