ZAPISNIK S 3. SASTANKA KOORDINACIJSKOG ODBORA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Sastanku prisutni : Renata Franjković-Čubra (Općinsko državno odvjetništvo Vukovar), Silvana Jurič (Dj. Dom Sv. Ana Vinkovci),  Savka Mijonić (CZSS Vukovar), Zvonimir Rogulja (CZSS Vukovar), Vanja Paradžik (Hrvatski zavod za zapošljavanje Vukovar), Ivan Branimir Vrdoljak (PP Vukovar), Sandra Kovačević (Proni Centar), Gordana Ilakovac i Snježana Kovačević (Udruga BREZA)

Dnevni red :
1.    Razmjena informacija o koracima, promjenama i rezultatima u proteklom razdoblju
2.    Planovi za iduću godinu

Snježana Kovačević i Gordana Ilakovac informiraju prisutne o rezultatima, uspjesima i poteškoćama mladih iz stanova. U dva stana u Osijeku smješteni su mladi iz Doma za odgoj Osijek, Doma za djecu Vinkovci i socijalno – terapijske zajednice Breza. U „muškom„ stanu smještena su dva dečka iz Doma za odgoj i jedan iz Doma za djecu Vinkovci. Pohvaljuju se kolegice iz Vinkovaca koje su pripremile kompletnu dokumentaciju i prije prekida smještaja za svog štićenika što obično nije slučaj i značajno otežava posttretman. Također se ukazuje na poteškoće u praksi jer sustav nije dobro organiziran pa se mladi nakon napuštanja ustanove nalaze u vrlo nezavidnom položaju, bez podrške drugih nisu u mogućnosti preživjeti jer se pomoć u vidu novčane naknade čeka od 6 – 8 tjedana, a za to vrijeme su bez ikakvih  sredstava. Zavod za zapošljavanje provodi mjere koje ovoj populaciji omogućavaju brže i prioritetnije zapošljavanje, ali je to proces koji također zahtijeva vrijeme. U programu posttretmana također su vidljivi svi nedostaci institucionalnog odgoja koji djecu i mlade ne pripremaju za samostalan život što rezultira nepoznavanjem bazičnih životnih vještina.

Nazočni su informirani i o obiteljima i djeci u riziku koji su uključeni u aktivnosti ovog projekta. U ime kolegica iz Udruženja „ Djeca prva„ Snježana Kovačević i Gordana Ilakovac daju izvješće o proteklom razdoblju o individualnom radu s djecom i  grupnom radu s roditeljima, a izvještaj upotpunjuje Savka Mijonić koja je obavila razgovore sa stručnim djelatnicima dvije vukovarske škole i tako angažirala veći broj roditelja djece u riziku. Razmišljajući o češćoj i kontinuiranoj podršci djeci u riziku i nakon prestanka projekta „Power of youth change“ zaključujemo kako je važno uključivanje volontera i lokalnih udruga u prevenciju institucionalizacije djece i mladih. U tu svrhu objavit će se poziv volonterima putem volonterskog centra koji je jučer otvoren u Vukovaru, a za sada u evidenciji ima 33 volontera i 8 institucija s kojima usko surađuje.

Predstavnik PP Vukovar informira o prevencijskom radu policije. Takav program nije u školskom kurikulumu već se provodi na inicijativu policije u dogovoru s razrednicima. Sve 4 osnovne škole pokrivaju se predavanjima o nenasilnom ponašanju. PRONI Centar/ Info Centar za mlade Vukovar je u suradnji sa Savjetodavnim Odborom ICM-a Vukovar proveo Edukativno-informativnu radionicu u Strukovnoj školi Vukovar gdje je 60 srednjoškolaca razgovaralo na teme nasilja i ovisnosti, a tomu je prethodila predstava "Nasilje? Ne, hvala!". Ekonomska škola navedena je kao škola sa nešto većim problemima u ponašanju učenika u odnosu na druge škole. Policija je također uključena i u kontinuirani rad Vijeća za prevenciju, ali je problem što nema uključenih predstavnika iz Grada i Županije iako su pozivani.

Prijedlog : Kurikulumom osigurati kontinuitet prevencije nasilja u školama u suradnji s Policijom i civilnim društvom.
Predstavnik Državnog odvjetništva ističe kako su zamijećeni veći problemi kod djece i mladih na području Županje, Vinkovaca i Cerne, dok je isto najmanje izraženo na području grada Vukovara.

Predstavnica HZZ-a informira o testiranjima koja provode za profesionalno / obrazovno usmjeravanje. Obradili su oko 60 djece u protekloj godini dok su ove godine obrađivali samo 30 djece. Prvo se obrađuju djeca s prilagođenim programima, a ističe se kako u Vukovaru postoje samo dva pomoćna zanimanja u obrazovnom programu: pomoćni kuhar i pomoćni slastičar, U Vinkovcima : pomoćni kuhar i vrtlar, dok u Osijeku samo još poneko zanimanje više što značajno otežava položaj te populacije na tržištu rada.

Na tragu prethodnih navoda predstavnice Breze informiraju nazočne o novo prijavljenom EU projektu čiji je nositelj Udruga Breza u partnerstvu s privatnim učilištem „Janus„ i CZZS Vukovar. U sklopu ovog projekta planirano je osigurati prekvalifikaciju mladima u riziku kroz verificirane obrazovne programe Učilišta „Janus„ kako bi im povećali mogućnosti zapošljavanja.  

2.    Planovi za iduću godinu
Predstavnici CZSS Vukovar i Županja ističu kako je za slijedeći susret koordinacijskog odbora važno uputiti poziv predstavnicima škola kao i Obiteljskom centru koji započinje s radom početkom 2015. godine. Škole je općenito važno uključivati u sve odbore i vijeća koji se bave problematikom prevencije asocijalnog ponašanja jer su upravo one prvi indikator za rizično ponašanje.
Zaključuje se kako bi bilo važno tiskati brošure o prevenciji koje bi bile prilagođene djeci i mladima, a nudile bi i informirale o postojećim sadržajima koji postoje u lokalnim zajednicama i tiču se kvalitetno provođenog slobodnog vremena.
Prijedlog : Županija i Grad trebaju sufinancirati sudjelovanje djece i mladih iz socijalno ugroženih obitelji u kvalitetnim sadržajima, a sve sa ciljem da se mladima ponudi pozitivna alternativa skitnji i ulici. Također se treba napraviti svojevrsno mapiranje sadržaja koji se nude mladima na području
jedne županije.

Slijedeći susret planira se za veljaču 2015. godine.

Zapisnik sastavila
Udruga za rad s mladima BREZA


MOĆ PROMJENE MLADIH
Udruga za rad s mladima Breza