ZAPISNIK S 4. SASTANKA KOORDINACIJSKOG ODBORA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Pozivu na sastanak koordinacijskog odbora koji se održao 19.02.2015. godine u prostoru Centra za socijalnu skrb Vukovar odazvalo se 19 sudionika/članova.

Sudionici su bili predstavnici idućih institucija/udruga:
OŠ Nikole Andrića, OŠ Siniše Glavaševića, OŠ Siniše Glavaševića, OŠ S.Glavaševića, OŠ Josipa Matoša, Drvodjeljska Tehnička Škola-Vinkovci, OŠ V. Nazor, OŠ A. Bauer, CZSS Vukovar, Europski dom Vukovar, Dječji dom Sv. Ane Vinkovci, Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar, Općinsko državno odvjetništvo Vukovar, CZSS Vukovar, OŠ Blage Zadre Vukovar, Udruga BREZA, POLICIJSKA POSTAJA Vukovar, OŠ Ivana Mažuranića Vinkovci, Ekonomska škola Vukovar

Sukladno zaključcima s ranijih susreta posebna pažnja u pozivanju na susret bila je predstavnicima svih škola s područja županije.
Predstavnici škola uputili su na važnost uključivanja dječjih vrtića u program prevencije što se odnosi na sudjelovanje predstavnika dječjih vrtića i Centra za predškolski odgoj na sastancima koordinacijskog odbora.
Također, predstavnici škola detektiraju velike probleme u suradnji s roditeljima djece u riziku. Roditelji djece u riziku su u pravilu u otporu prema bilo kakvom obliku suradnje. Nastavnici i stručni djelatnici škole nemaju mehanizme prisile za takve roditelje, a suočavaju se i s prijetnjama.


Nastojanje da se sustavno djeluje na roditelje djece u riziku kroz rad Vijeća za prevenciju i Obiteljskog centra, do sada nije dalo rezultate.
Predstavnici srednje škole ističu kako bi bili zahvalni kada bi im stručni tim osnovnih škola upućivao svoju dijagnostičku obradu djece u riziku koja su kao takva već procijenjena tijekom osnovnoškolskog razdoblja kako bi im se odmah u početku moglo pristupiti na primjeren način, bez nepotrebnog čekanja da se problem ispočetka dijagnosticira u srednjoškolskom razdoblju. Sve stručne procjene o djeci bile bi zaštićene kao profesionalna tajna. Neke škole to već rade na vlastitu inicijativu i takva suradnja se u praksi pokazuje kao uspješna, a prijedlog je da započne već od vrtića prema osnovnim školama.


Nadalje, predstavnici škola navode kako je suradnja s policijom najučinkovitija kroz njihove radionice i predavanja, a ponajviše kada je riječ o zlouporabi interneta i cyberbullingu.
U uvodnom dijelu sastanka govorilo se i o produženom stručnom postupku koji je uveden u pojedine škole upravo za djecu u riziku s kojima se pojačano radi nakon nastave, a zaključuje se da bi roditelji te djece automatizmom morali biti uključeni u škole za odgovorno roditeljstvo.


Zaključno su se sudionici usuglasili da bi suradnja među ustanovama morala biti usmjerena na praćenje i reakciju od najranije djetetove dobi i to na način da stručni tim predškolskog odgoja nakon dijagnosticiranja poteškoća, svoje obrade o konkretnoj obitelji dostavljaju Centru za socijalnu skrb, kao i osnovnim školama koje ta djeca upisuju. U osnovnoškolskom razdoblju također je važna rana intervencija i već na pojavu prvih poteškoća potrebno je alarmirati Centar za socijalnu skrb. Škole, policija i Centri trebaju senzibilizirane i educirane djelatnike za takav oblik intervencije u suradnji, a organizacije civilnog društva koje djeluju u lokalnoj zajednici trebaju biti partneri u pružanju socijalnih usluga za djecu u riziku i njihove roditelje / staratelje.


Sukladno problemima koje je Odbor definirao na prvoj sjednici sudionici su kroz rad u malim skupinama definirali prioritetne probleme koje treba zajednički rješavati u lokalnoj zajednici. Za svaki od problema definirano je i moguće rješenje te načini odgovora na problem te je postignut konsenzus da će detaljnije razraditi rješenja kroz pismenu nadopunu e-mailom.

SKUPINA 1

PROBLEM:  RJEŠENJE:
1. Nedostatak 
- suradnje s institucijama (škola-CZSS)
- informacija  
- umreženosti

- redoviti zajednički sastanci (škola-CZSS)
- protokol o suradnji (pisana forma, lako dostupan)
- vijeća za rad s mladima

2. Nedostatak podrške djeci 

- usluge pomoći u učenju i organiziranom slobodnom vremenu
- jačanje usluga civilnog sektora

3. Suradnja s roditeljima

- usluge 'kućnih posjeta' (soc.radnik, učiteljica, soc.pedagog)
-    'mentorirano roditeljstvo'
-    radionice za djecu i roditelje
-    otvorena vrata škole  

  
SKUPINA 2

1. DETEKTIRANJE PROBLEMA_VRTIĆ, ŠKOLA:
tete + stručna služba > CZSS; Informacije osnovnoj školi, a osnovna srednjoj o konkretnoj obitelji/djetetu.
OŠ > Rana intervencija > CZSS
Obrazac za praćenje djeteta, ponašanja (izrađuje naš tim) > obavezan i jedinstven za sve institucije (vrtić, škole)

2. SURADNJA S RODITELJIMA
- Motivacija stručnih djelatnika (Ravnatelj + tematske sjednice na školskim vijećima)
- Stručni timovi škola + CZSS + Policija + NGO (organizacije civilnog društva) + Liječnici
- Edukacija i senzibilizacija ravnatelja i stručnih djelatnika škola o ovlastima CZSS i Policije na kolegijima ravnatelja

3. NEDOSTATAK RAZNOVRSNIH PRUŽATELJA SOC. USLUGA
. Škole za odgovorno roditeljstvo – provoditelji Obiteljski centri i NGO-i (organizacije civilnog društva)
. Radionice i ostali pozitivni alternativni sadržaji za djecu
. Stručna služba + Policija + Grad i Županija

SKUPINA 3

1. NEDOSTATAK UMREŽENOSTI I MEĐUSEKTORSKE SURADNJE
Rješenje: U GPP i SŠ upisati redovite (mjesečne, sastanke stručnih suradnika – kao što ravnatelji imaju svaki prvi utorak u mjesecu); U slučaju problema zajednički sastanci škole, MUP-a, CZSS, liječnika, oba roditelja
. Redovite sastanke uvesti u godišnji plan i program

2. PRUŽANJE USLUGE POLUDNEVNOG BORAVKA
Rješenje:
. Prazni prostori u gradu
. Suradnja grada i nadležnih ministarstava, NGO (organizacije civilnog društva)

3. VRŠNJAČKO NASILJE (verbalno, internet)
Rješenje: Upozorenje roditeljima, Provođenje zakonskih odredbi (novčane kazne), Edukacija

SKUPINA 4

1. SURADNJA S RODITELJIMA
Rješenje:  Motivacija (zajedničke aktivnosti na nivou razreda) – razvijanje odnosa povjerenja sa svim roditeljima

2. (NE)SURADNJA S INSTITUCIJAMA
Rješenje:
- pravovremena informacija i intervencija o rizičnoj populaciji (dosjei, sastanci, ...)
- vrtić, CZSS, Policija
- Sastanci: CZSS, Policija, OŠ/SŠ, vrtić – Organizira ih škola, pismenim pozivom – brza intervencija

3. NEDOSTATAK PRODUŽENOG BORAVKA
Rješenje:
- otvaranje PB na svakoj školi (Nikole Andrića, Blage Zadre)
- organizirano provođenje slobodnog vremena – Prevencija
- ILI neka kuća za PB

Zapisnik sastavila
Udruga za rad s mladima BREZA

MOĆ PROMJENE MLADIH
Udruga za rad s mladima Breza