PREPORUKE SVIM ODGOJNO OBRAZOVNIM USTANOVAMA S PODRUČJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Udruga za rad s mladima BREZA iz Osijeka inicirala je koordinacijski odbor za podršku djeci i mladima s područja Vukovarsko-srijemske županije kroz projekt Moć promjene mladih koji provodi u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Vukovar od travnja 2014. godine. http://www.mocpromjenemladih.breza.hr

Članovi Koordinacijskog odbora predstavnici su svih relevantnih ustanova i udruga koji se bave djecom i mladima u riziku, a sastajali su se u kontinuitetu promišljajući kako zajednički odgovoriti na probleme djece i mladih, kao i prevenirati razvoj problematičnog ponašanja.
Kod definicije djece i mladih u riziku mislimo na: djecu i mladima s poteškoćama u razvoju, s problemima u ponašanju i na posebno darovitu djecu i mlade.
Na sastanku održanom 28. travnja 2015. u Vukovaru Koordinacijski odbor donio je slijedeće preporuke svim odgojno-obrazovnim ustanovama s područja Vukovarsko-srijemske županije:

1.    Osnovne škole nakon upisa djece u školu organiziraju susret s predškolskim stručnim timom koji će usmenim putem prenijeti relevantne stručne procjene o djetetu

2.    Srednje škole nakon upisa mladih u školu sazivaju sastanak s pedagozima osnovnih škola koji će usmenim putem prenijeti relevantne stručne procjene o mladoj osobi

3.    Osnovne škole interveniraju što ranije prema Centru za socijalnu skrb zbog dobrobiti djeteta

4.    U godišnji plan i program rada škole stavljaju jedanput mjesečne susrete stručnog tima škole s Centrom za socijalnu skrb i policijom

5.    U problematičnim slučajevima postupanja prema mladoj osobi s problemima u ponašanju, organizira se susret s oba roditelja/skrbnika i tima (pedagog, socijalni radnik, policajac, prema potrebi liječnik). Tim zajednički odlučuje o postupanju i određuje uloga svih nositelja zadataka (škola, policija, CZSS, roditelj, dijete) te dogovara iduće termine za zajednički susret. Po potrebi tim odlazi k roditeljima u
kućnu posjetu.

6.    Obiteljski centar provodi redovite Škole za odgovorno roditeljstvo koje su obavezne
za sve roditelje/skrbnike koje uputi tim ili Centar za socijalnu skrb.

7.    Udruge koje direktno rade s djecom i mladima osiguravaju usluge pomoći u učenju i organiziranom slobodnom vremenu za djecu i mlade u riziku.
 
Sudionici Koordinacijskog odbora za Vukovarsko-srijemsku županiju:
1.    Vukovarsko-srijemska županija
2.    Dječji vrtić Vukovar I
3.    OŠ Nikole Andrića, Vukovar
4.    OŠ Siniše Glavaševića
5.    OŠ Josipa Matoša
6.    OŠ V. Nazor
7.    OŠ A. Bauer
8.    OŠ Blage Zadre Vukovar
9.    OŠ Ivana Mažuranića Vinkovci
10.    Ekonomska škola Vukovar
11.    Tehnička škola Nikole Tesle, Vukovar
12.    Drvodjelska tehnička škola Vinkovci
13.    Općinsko državno odvjetništvo Vukovar
14.    Općinski sud Vukovar
15.    Dječji dom Sv. Ana Vinkovci
16.    Policijska postaja Vukovar
17.    Centar za socijalnu skrb Vukovar
18.    Hrvatski zavod za zapošljavanje Vukovar
19.    Europski dom Vukovar
20.    Proni Centar Vukovar
21.    Učilište Studium

MOĆ PROMJENE MLADIH
Udruga za rad s mladima Breza