O projektu

Projekt pod nazivom Moć promjene mladih podržava Europska unija kroz program OPHRD IPA 2007 Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici (Faza II)

Ugovorno tijelo: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Trajanje projekta:
5. 3. 2014. – 4. 9. 2015.

Nositelj projekta:
Udruga za rad s mladima BREZA – Osijek

Partner:
Udruženje DJECA PRVA – Zagreb

Suradnici
: Dom za odgoj djece i mladeži Osijek, Centar za socijalnu skrb Osijek i Centar za socijalnu skrb Vukovar

Područje provedbe
: Istočna Hrvatska, Vukovarsko-srijemska i Osječko-baranjska županija

Ciljna skupina:
Djeca i mladi s poremećajima u ponašanju

Opći cilj:
Podržati društvenu uključenost djece i mladih s poremećajima u ponašanju kroz razvoj učinkovitih socijalnih usluga u lokalnog zajednici i cijeloj Istočnoj Hrvatskoj

Specifični ciljevi:

1. Osigurati sustavnu i koordiniranu podršku djeci i mladima koji izlaze iz institucionalnog tretmana za samostalan i neovisan život kroz razvoj njihovih znanja i vještina nužnih za zapošljavanje i bolju integraciju u društvu.
2. Prevenirati moguću institucionalizaciju djece s izrečenom mjerom pojačane brige i nadzora kroz pružanje redovite psihosocijalne podrške, razvijanjem kompetencija nužnih za preuzimanje odgovornosti za vlastiti život i samostalan izlazak na tržište rada, te kroz rad s njihovim obiteljima.

Aktivnosti:

1. Koordinacijski odbor na razini županije
2. Regionalna konferencija
3. Mreža asistenata vršnjaka
4. Trening za mlade iz Doma za odgoj djece i mladeži
5. Mentorstvo i praćenje mladih u stambenim jedinicama za vježbanje samostalnosti
6. Psihosocijalna podrška i trening djece i mladih kojima je izrečena odgojna mjera
7. Grupe podrške roditeljima djece i mladih kojima je izrečena odgojna mjera
8. Edukacija za djelatnike Doma za odgoj djece i mladeži Osijek

Glavni rezultati i očekivana postignuća

1./2. Oformljena dva koordinacijska odbora: jedan na razini Osječko-baranjske, a drugi na razini Vukovarsko-srijemske županije; definiran Protokol o suradnji između institucija i organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga; definiran Program prevencije problema (poremećaja) u ponašanju, informirana javnost o problemima socijalne integracije mladih (ponude za posao) putem medija i weba
3. Oformljena mreža s najmanje 20 vršnjaka pomagača
4. Osmišljen i proveden trening za najmanje 20 mladih, izrađeni individualni planovi post-tretmana, odabrani mladi za život u malim stambenim jedinicama
5. 12-15 mladih smještenih u 3 stambene jedinice imalo kontinuiranu mentorsku i psihološku pomoć te trening za razvoj kompetencija za zapošljavanje i samostalan život
6. Najmanje 40 djece upućene od strane Centara za socijalnu skrb steklo nova znanja i iskustva nužna za povećanje njihovih društvenih kompetencija, obrazovnih postignuća i mogućnosti zapošljavanja u budućnosti.
7. Najmanje 60 roditelja djece kojima je izrečena neka od mjera sudjelovalo u programu pomoći rješavanja problema u obitelji, te upoznato s drugačijim načinom organiziranja obiteljskog života.
8. Najmanje 30 stručnih djelatnika steklo dodatna znanja i vještine kroz trening; izrađen kurikulum edukacije za rad s djecom i mladima s poremećajem u ponašanju, te otiskan priručnik za vođenje malih stambenih zajednica za djecu s poremećajem u ponašanju u 100 primjeraka

Ukupna vrijednost projekta: 184.252,80 Eura
Doprinos EU: 164.998,38 Eura ili 89,55%

Kontakt osobe:
Snježana Kovačević, voditeljica projekta
Gordana Ilakovac, Stručna koordinatorica za mlade

MOĆ PROMJENE MLADIH
Udruga za rad s mladima Breza