Želim popraviti ocjene u školi. Što da radim? - 3.dio

DOBRO PRIBILJEŽENO – NAPOLA NAUČENO

Kada pažljivo pratiš nastavu puno toga možeš zapamtiti već na satu. Istina je, ne predaju svi profesori jednako zanimljivo i nisu ti svi predmeti jednako privlačni, zato sam sebi one predmete koji ti nisu najdraži organiziraj da ti bude zanimljiviji. Tu naravno ne spada pričanje pod satom, zadirkivanje drugih i profesora. Aktivno surađivati na satu znači: slušati – razmišljati – pratiti predavanje – razgovorom i pitanjima sudjelovati na satu. Znači, ako ti nešto nije jasno pitaj odmah na satu profesora/profesoricu. Pravi svoje bilješke. Iznesi svoje mišljenje pa makar i ne bilo uvijek ispravno. Reagiraj na primjedbe tvojih kolega iz razreda, naravno samo one koje se tiču predmeta nastave. Povezuj sve što čuješ i učiš novo s onim što već znaš od prije ili si isprobao i doživio u svom životu. Da se vratimo malo na vođenje bilješki u tvojoj bilježnici.

 

Kaže se: dobro pribilježeno – napola naučeno. Ako se posvetiš pažljivom bilježenju bit ćeš bolje skoncentriran na satu, naravno, jer ćeš htjeti dobro i pravilno zabilježiti što se radi i govori. Misli će ti biti na predmetu kojim se baviš na satu, a ne negdje drugdje. Laške ćeš zapamtiti gradivo koje si tako pažljivo upisao. Lakše ćeš kod kuće napisati školske zadaće. Znači ponovimo: kada bilježnicu držiš urednom bit će ti lakše iz nje učiti i lakše ćeš pamtiti. Pomozi si crtajući pojmove i povezujući ih jedne s drugima. Napiši si na papiru raspored pojmova, od onih bitnijih do onih manje bitnih i uči tim redom. Nauči prvo „kostur“ (bitne pojmove koji su oslonac gradiva), a onda dodaj „meso“ (podatke, činjenice, primjere – ono što ti pomaže razumijevanju gradiva). Kada učiš iz bilježnice, a može i kada učiš iz udžbenika, stavljaj si simbole kojima ćeš označiti važnost gradiva. To mogu biti uskličnici, plusići, simboli sunca ili bilo što drugo što će tebi označiti važnost. Podcrtavaj važne rečenice, to možeš činiti i bojama tako da svaka boja može imati značenje npr. crvena je ono što „moraš“ znati, plava je ono što trebaš znati kako bi bolje objasnio ono podcrtano crvenim, žuta je za pet i slično. Možeš si u bilježnici ostaviti i svaku drugu stranicu praznu tako da kod učenja Možeš nacrtati ono što želiš zapamtiti. Kada čitaš gradivo koje želiš naučiti koristi tehniku čitanja u 5 koraka: 1. preleti pogledom, 2. postavi pitanja (vezana uz tekst), 3. pročitaj temeljito, 4. sažmi najbitnije, 5. ponovi najbitnije. Pri temeljitom čitanju podcrtavaj važne dijelove teksta, potraži ključne riječi, ispiši ključne riječi, podcrtavaj drugom bojom dodatne informacije koje trebaš upamtiti. Na kraju zapamti glavne prepreke pri učenju i organiziraj svoje učenje tako da ih ukloniš. Glavne prepreke učenju su: 1. učenje bez stanke, 2. slična područja gradiva, 3. podijeljena pažnja, 4. emocionalne smetnje, 5. kratkoročno bubanje i 6. učenje u grču. Sretno u popravljanju školskog uspjeha i usvajanje boljeg učenja koje će ti olakšati i uljepšati cijeli život koji je pred tobom!

MOĆ PROMJENE MLADIH
Udruga za rad s mladima Breza